Super Dream 2013 Mẫu mới

Super Dream 2013 Mới

Super Dream 2013 Mới Ra – Chán Như 1 con Gián Honda Ra mắt Mẫu super dream mới tháng 6 năm 2013 . Đây là mẫu thay đổi hầu như hoàn toàn thiết kế kinh điển của dòng Dream II Thái và Super Dream mẫu cũ. Theo mình nghĩ honda nên đặt tên mới thay vì dùng tên cũ vì Continue reading Super Dream 2013 Mẫu mới