Wave Alpha 2013 – Wave a 2013

wave alpha 2013 - Wave @ 2013

Wave Alpha 2013 – Wave a 2013 Update: 12-06-2013: tin tức wave alpha 2013 này hơi cũ rồi ( bài viết này từ đầu năm 2013 khi Honda chưa chính thức ra mắt tem mới và thay đổi gì cả ở những mẫu wave alpha đầu năm 2013. Đến hôm 10-06-2013 Honda ra mắt wave alpha 2013 mới giống hình Continue reading Wave Alpha 2013 – Wave a 2013