Wave RSX 110 2011 – 2012 – 2013

Honda RSX 110 màu đỏ

Mời bạn xem Giới thiệu chi tiết mẫu xe Wave RSX 110cc mới của honda Việt Nam   Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục giới thiệu ra thị trường phiên bản Wave 110RSX mới kế tiếp cho mẫu Wave 110RSX được giới thiệu lần đầu vào năm 2008. Mẫu Wave 110RSX lần này vẫn kế thừa kết cấu cơ bản Continue reading Wave RSX 110 2011 – 2012 – 2013