Wave Alpha 2016 có gì mới?

26/12/2015 nhatkhoa 1

Honda Wave Alpha 2016 chỉ đổi tem mới và tăng giá lên 17 triệu Honda vẫn tái diễn điệp khúc “thay tem, tăng giá” nhưng nói đi cũng nói lại. Mức tăng giá wave alpha 2016 không cao, [XEM TIẾP]