Cub 50 Đời 86 Sản Xuất năm 1993

cub 50 đời 86 SX năm 1993
cub 50 đời 86 SX năm 1993

Cub 50 Đời 86 Sản Xuất năm 1993 màu bạc. Xe còn khá liền lạc, gin toàn bộ, máy êm

 

cub 50 đời 86 SX năm 1993
cub 50 đời 86 SX năm 1993

20150514_162045 20150514_162052 20150514_162059

 

20150514_162102 20150514_162106 20150514_162109 20150514_162113 20150514_162117 20150514_162120 20150514_162130

cub 50 đời 86 SX năm 1993
cub 50 đời 86 SX năm 1993

Mời bạn xem clip em cub 86 màu bạc này :

3 bình luận

Leave a Reply