Honda Wave Dash SE Repsol

Honda Wave Dash SE Repsol

Honda Wave Dash 110cc đời 2011 là mẫu xe rất đẹp trong dòng wave. Xe này do Honda Malaysia sản xuất nên không có tại thị trường Việt nam

Năm 2013 Honda Wave Dash ra đời mẫu mới giống như mẫu RSX 2012 đầu to ở Việt nam. Mời bán xem bên dưới

mời bạn xem vài hình ảnh về em Honda Wave Dash:

Honda wave dash repsol 1 Honda wave dash repsol 2 Honda wave dash repsol 3 Honda wave dash repsol 4 Honda wave dash repsol 5 Honda wave dash repsol 6 Honda wave dash repsol Honda-Wave-Dash-Indonesia Honda-Wave-Dash-SE-2

 

Năm 2013 Honda Wave Dash ra đời mẫu mới giống như mẫu RSX 2012 đầu to ở Việt nam.

Có 1 số khác biệt với RSX như không có bọc sên, có thắng đĩa sau… mời các bạn xem hình

2013-Honda-Wave-Dash-R- 2013-Honda-Wave-Dash-R-and-S 2013-Honda-Wave-Dash-R-and-S-01 2013-Honda-Wave-Dash-R-and-S-0022 2013-Honda-Wave-Dash-R-and-S-028-

Honda has launched the new motorsport-inspired Honda Wave Dash R and S series. Built on four cornerstones – Dashing, Advanced Style, Sporty and high-Performance – the new Wave Dash offers excellent fuel economy, reliability and safety.

Hãy bình luận đầu tiên

Leave a Reply