Mấy chiếc cub 84 đèn vuông ( Custom đèn vuông ) 50cc đời 1996 – 2001

Mấy chiếc cub 84 đèn vuông ( Custom đèn vuông ) 50cc đời 1996 – 2001. Xe này cũng khá đẹp nhưng ko bằng mấy em đời 2005 -2006 hoặc mấy em custom 50cc Fi đời 2009- 2013 sau này

Post lên cho các anh em tham khảo chơi thôi. giá mấy em này nếu dưới 2x Tr thì không rớ được rồi. Lại là hàng cpc nên hơi khó cho dân ngoại đạo

cub 84 đèn vuông đời 96-2001
cub 84 đèn vuông đời 96-2001
cub 84 đèn vuông đời 96-2001
cub 84 custom đèn vuông đời 96-2001

20150514_160452 20150514_160456 20150514_160500 20150514_160503 20150514_160510 20150514_160516 20150514_160520 20150514_160528 20150514_160532 20150514_160538 20150514_160540 20150514_160544 20150514_160553 20150514_160559 20150514_160602 20150514_160605 20150514_160613 20150514_160617 20150514_160622

 

1 bình luận

Leave a Reply