wave alpha 2014 màu do

Wave Alpha 2014

12/03/2014 nhatkhoa 0

Wave Alpha 2014 Wave Alpha 2014  hiện nay vẫn là mẫu giống đời 2013. Tuy nhiên phân biệt bằng cách nhìn số máy . Wave Alpha 2014 số máy phải là 52xxxx ( số máy bắt [XEM TIẾP]